Demo NorgeIDE-prosjektet er en del av «Demo Norge for Smart Grids».

Smartgrids står for framtidas kraftsystem som tar i bruk informasjons- og kommunikasjonsteknologi og nye måle- og styresystemer.

Smartgridsenteret leder en nasjonal demokomite som har som mandat å bidra til etablering av komplementære demonstrasjonsaktiviteter hos energi-/nettselskapene innenfor smartgrids.

For å kvalifisere seg som deltager innenfor Demo Norge-paraplyen må selskapene som deltar bl.a. kunne håndtere forskningsprosjekter og studentoppgaver tilknyttet demoen. Demoene har ulike formål: Noen er rettet mot test av teknologi, noen mot læring av bruken av ny teknologi for drift og planlegging innenfor nett, og noen mot forståelse av brukeradferd hos kunder og nye forretningsmodeller for energitjenester.

Samlebetegnelsen for demoene i energiselskapene og lab-fasilitetene hos forskingsinstitusjonene er «Demo Norge for smartgrids».

«Demo Norge» skal også være et utstillingsvindu og en testarena for leverandørindustrien for styrket konkurransekraft i det nasjonale og globale smartgridmarkedet.

 

norgeskart smartgrid
_

 

For mer informasjon, se https://smartgrids.no/demo_norge/.


Prosjektet er støttet avEnova logo