Om prosjektetIDE står for «intelligent distribusjon av elektrisitet» og er et storskala demonstrasjonsprosjekt del-finansiert av ENOVA.

Målet med prosjektet er å demonstrere nye teknologier og digitale løsninger i stor skala, verifisere hvordan de fungerer, og estimere nytteverdi ved full skalering til distribusjonsnettet i hele Norge.

Følgende løsninger skal demonstreres:

  • Demonstrasjon av automatisk spenningsregulering for fordelingstransformatorer
  • Demonstrasjon av nett-batterier, fjernstyrte effektbrytere og styringssystem i områder med svakt nett
  • Demonstrasjon av nett-batterier og bilaterale avtaler for forbrukerfleksibilitet
  • Demonstrasjon av avansert løsning for selvhelende nett

Prosjektet samler syv nettselskaper i Norge til et felles utvikling gjennom ny teknologi: Elvia , BKK Nett, Tensio, Norgesnett, Skagerak Nett, og Agder Energi Nett. Samlet sett overføres 49 % (over 40 TWh) av all energi i distribusjonsnettet i Norge gjennom disse nettselskapene. De har til sammen 1,6 millioner sluttkunder og representerer 46 % av inntektsrammer og 48% av bokførte verdier for alle nettselskaper i Norge (2018-tall fra NVE).

I tillegg deltar Epos Consulting, NTNU og The Norwegian Smartgrid Centre (Smartgridsenteret). Smartgridsenteret er ansvarlig for prosjektet ovenfor Enova og innehar rollen som prosjektleder.

IDE-prosjektet har følgende arbeidspakker:

IDE Arbeidspakker figur


Prosjektet er støttet avEnova logo