Første møte i styringskomiteen14 august 2019, «The Hub», Oslo.

Alle deltagerne i IDE-prosjektet var samlet til det første møtet i styringskomiteen den 14. august 2019: Hafslund Nett, Eidsiva Nett, BKK Nett,Tensio TN ( NTE Nett), Norgesnett, Skagerak Nett, Agder Energi Nett, Epos Consulting, NTNU og Smartgridsenteret. I tillegg deltok PQA som er innleid for å lede en teknisk gruppe i prosjektet.

Fra høyre: Per Edvard Lund (Hafslund), Magnar Bjørk (Epos), Henrik Kirkeby (PQA), Marianne Blikø (Tensio TN), Line Bergfjord (BKK Nett), Ingrid Christie (Eidsiva Nett), Anne Nysæther (Eidsiva Nett), Alf Inge Tunheim (Eidsiva Nett), Stig Simonsen (Skagerak nett), Kjell Sand (NTNU) Åshild Vatne (Hafslund Nett), Trond Arild Reiersølmoen (Agder Energi Nett), Mona T. Skår (Bkk Nett). Foto: Grete Coldevin

Nettselskapene som er med i IDE prosjektet representerer overfører samlet sett 49 % (over 40 TWh) av all energi i distribusjonsnettet i Norge. De har til sammen 1,6 millioner sluttkunder og representerer 46 % av inntektsrammer og 48% av bokførte verdier for alle nettselskaper i Norge.

Styringskomiteen fikk status på aktivitetene i alle arbeidspakkene, diskuterte erfaringer på tvers og så på planer for videre arbeid. Anne Nysæther fra Eidsiva nett ble valg til leder av Styringskomiteen.

Målet med prosjektet er å demonstrere nye teknologier og digitale løsninger i stor skala, verifisere hvordan de fungerer, og estimere nytteverdi ved full skalering til distribusjonsnettet i hele Norge. Følgende løsninger skal demonstreres:

  • Demonstrasjon av automatisk spenningsregulering for fordelingstransformatorer
  • Demonstrasjon av nett-batterier, fjernstyrte effektbrytere og styringssystem
  • Demonstrasjon av automatisk spenningsregulering for fordelingstransformatorer
  • Demonstrasjon av nett-batterier, fjernstyrte effektbrytere og styringssystem

Prosjektet er støttet avEnova logo