Møte 3 i Styringskomiteen for IDE12. mars 2020 arrangeres det tredje møtet i styringskomiteen for IDE

Alle de ti partnerne i IDE-prosjektet har hver sin representant i styringskomiteen.
Hensikten med møtet er å beslutte planer og budsjett for 2020.


Prosjektet er støttet avEnova logo