Publikasjoner


3 publikasjoner

Fortattere
Teknisk gruppe 1

Summering / Utdrag

IDE-prosjektet skal demonstrere nye teknologier og digitale løsninger i stor skala, verifisere hvordan de fungerer, og estimere nytteverdi ved full skalering til distribusjonsnettet i hele Norge.
Følgende løsninger skal demonstreres:

  • Automatisk spenningsregulering for fordelingstransformatorer
  • Nett-batterier, fjernstyrte effektbrytere og styringssystem i områder med svakt nett
  • Nett-batterier og bilaterale avtaler for forbrukerfleksibilitet
  • Avansert løsning for selvhelende nett

To tekniske grupper jobber på tvers av de fire demonstratorene:

  • Teknisk gruppe 1: Målinger, datahåndtering og interoperabilitet (standarder)
  • Teknisk gruppe 2: Kost-nytte beregninger & logisk sammenstilling i virtuelt nettområde

Denne rapporten gir en oversikt over relevante standarder for demonstratorene som skal gjennomføres.
Oversikten er utarbeidet av Teknisk gruppe 1.