Storskala demonstrasjon av nye teknologier og digitale løsninger i kraftnettetProsjektleder Christina Wolan forklarer hvorfor samarbeid, åpenhet og deling er viktige faktorer for å utvikle og ta i bruk de beste smartgrid-løsningene.


Prosjektet er støttet avEnova logo