Agder Energi Nett AS


www.aenett.no

Kontaktperson


Stein Olav Kjerland


   Stein.Olav.Kjerland@ae.noKort om virksomheten

195 000 nettkunder i Agder. Eier og har ansvar for drift, vedlikehold og investeringer i regional- og distribusjonsnett. Driftssentral styrer strømnettet til 304 400 personer. Overført energi i nettet er 5,5 TWh, hvorav 4,4 TWh i distribusjonsnettet.


Prosjektet er støttet avEnova logo