BKK Nett AS


www.bkk.no/nett

Kontaktperson


Line Bergfjord


   Line.Bergfjord@bkk.noKort om virksomheten

212 000 nettkunder i Hordaland. Eier og har ansvar for drift, vedlikehold og investeringer i regional- og distribusjonsnett. Driftssentral styrer strømnettet til 210 000 personer. Overført energi i nettet er ca 6,8 TWh, hvorav 5,2 TWh i distribusjonsnettet.


Prosjektet er støttet avEnova logo