Elvia Nord (tidl. Eidsiva Nett)


www.eidsivanett.no

Kontaktperson


Alf Inge Kraglund Tunheim


  Kort om virksomheten

159 000 nettkunder i Hedmark og Oppland. Eier og har ansvar for drift, vedlikehold og investeringer i regional- og distribusjonsnett. Driftssentral styrer strømnettet til 386 000 mennesker. Overført energi i nettet er 8,37 TWh hvorav 4,14 TWh i distribusjonsnettet.


Prosjektet er støttet avEnova logo