Elvia Sør (tidl. Hafslund Nett)


www.hafslundnett.no

Kontaktperson


Åshild Vatne


  Kort om virksomheten

710 000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold. Eier og har ansvar for drift, vedlikehold og investeringer i regional- og distribusjonsnett. Driftssentral styrer, overvåker og optimaliserer strømnettet til 1,5 millioner mennesker. Overført energi i nettet er om lag 24 TWh per år, hvorav 18 TWh i distribusjonsnettet.


Prosjektet er støttet avEnova logo