Norgesnett AS


norgesnett.no/om-oss/#/om-norgesnett-as

Kontaktperson


Kristian Brunsgård Ek


  Kort om virksomheten

94 000 nettkunder. Eier og har ansvar for drift, vedlikehold og investeringer i distribusjonsnett. Driftssentral styrer strømnettet til 95 000 kunder. Overført energi i nettet er 2,2 TWH i distribusjonsnettet.


Prosjektet er støttet avEnova logo