Tensio


tn.tensio.no

Kontaktperson


Jon Arnesen


   jon.arnesen@tensio.noKort om virksomheten

86 000 nettkunder i Trøndelag. Eier og har ansvar for drift, vedlikehold og investeringer i regional- og distribusjonsnett. Driftssentral styrer strømnettet til 86 000 mennesker. Overført energi i nettet er 3,79TWh, hvorav 1,98 TWh i  distribusjonsnettet.


Prosjektet er støttet avEnova logo