Skagerak Nett AS


www.skageraknett.no

Kontaktperson


Stig Simonsen


  Kort om virksomheten

194 000 nettkunder. Eier og har ansvar for drift, vedlikehold og investeringer i regional- og distribusjonsnett. Driftssentralen styrer strømnettet til 203 795 personer. Overført energi i nettet er 6.7 TWh, hvorav 4,9 TWh i distribusjonsnettet.


Prosjektet er støttet avEnova logo