Lede AS


lede.no/forside/

Kontaktperson


Halvor Kise


   halvor.kise@lede.noKort om virksomheten

194 000 nettkunder. Eier og har ansvar for drift, vedlikehold og investeringer i regional- og distribusjonsnett. Driftssentralen styrer strømnettet til 203 795 personer. Overført energi i nettet er 6.7 TWh, hvorav 4,9 TWh i distribusjonsnettet.


Prosjektet er støttet avEnova logo